VITAE.CO CƠ CHẾ VẬN HÀNH TẠO THU NHẬP VÀ TRẢ THƯỞNG:

CƠ CHẾ VẬN HÀNH TẠO THU NHẬP VÀ TRẢ THƯỞNG:

– VITAE.CO áp dụng mô hình kinh tế chia sẽ thông qua hình thức MLM với 3 sơ đồ ma trận mã tràn toàn cầu ( Cây 5 chân, cây 3 chân, cây 2 chân).

* Vậy bạn muốn kiếm tiền miễn phí với Vitae.co hay tốn phí ?

KIẾM TIỀN VỚI VITAE.CO TỪ 0 ĐỒNG TỪ CÂY SƠ ĐỒ 5 CHÂN:

(thu nhập ngày)

– Thông qua link giới thiệu đăng ký mới ID được tặng 150 like.

– Sử dụng 1like quảng cáo thu được 0.02$, dùng hết 150like được 3$, dùng 3$ mua 6 gói (150like=0.5$) được 900like, dùng hết 900like được 18$/ngày.

– Có thể bán 750like/ngày(1like bán được 0.01$).

– Khi tích lũy đủ 200$ trong tài khoản sẽ được công ty cho tự động nâng cấp lên ma trận sơ đồ 3 chân để tạo thêm nguồn thu nhập cao hơn.

BẢNG THU NHẬP TRỰC TIẾP VÀ THU NHẬP BẢO TRỢ